Cách để được sử dụng đất “đầu thừa, đuôi thẹo”

Đất đầu thừa đuôi thẹo là những thửa đất nhỏ hẹp, xen kẹt trong khu dân cư do Nhà nước quản lý. Để được sử dụng đối với phần diện tích đất này người dân cần xin Nhà nước giao đất, cho thuê.

Đất đầu thừa đuôi thẹo khá phổ biến ở khu vực đô thị, trường hợp diện tích này không sử dụng vào mục đích công cộng thì Nhà nước sẽ giao, cho thuê đất cho người sử dụng đất liền kề.

Căn cứ Điều 118 Luật Đất đai 2013, khoản 11 Điều 1 Nghị định 148/2020/NĐ-CP, thửa đất nhỏ hẹp do Nhà nước quản lý được giao, cho thuê theo quy định sau:

1. Điều kiện của thửa đất được giao, cho thuê

Các thửa đất nhỏ hẹp do Nhà nước quản lý được giao đất, cho thuê đất phải đáp ứng các tiêu chí sau:

– Thuộc quỹ đất đã thu hồi theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, đất chưa giao, đất chưa cho thuê hoặc đất đang giao quản lý (giao cho tổ quản lý quỹ đất đã thu hồi hoặc giao cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn quản lý).

– Có diện tích, hình dạng không đủ tiêu chuẩn diện tích, kích thước tối thiểu được phép tách thửa theo quy định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

– Phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất hoặc quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị, quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn, quy hoạch xây dựng xã nông thôn mới đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

– Không thuộc khu vực đất thực hiện các dự án, công trình đã được xác định trong quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, công bố công khai.

– Đất dự kiến giao, cho thuê không có tranh chấp, khiếu nại, vi phạm hoặc có tranh chấp, khiếu nại, vi phạm nhưng đã có văn bản giải quyết theo quy định của pháp luật.

2. Nguyên tắc giao, cho thuê đất

– Ưu tiên sử dụng các thửa đất nhỏ hẹp do Nhà nước quản lý vào mục đích công cộng. Trường hợp không sử dụng được vào mục đích công cộng thì thực hiện việc giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất cho người sử dụng đất liền kề.

– Giao đất, cho thuê đất thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất đối với trường hợp có từ hai người sử dụng đất liền kề trở lên có nhu cầu sử dụng thửa đất nhỏ hẹp; giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất đối với các trường hợp chỉ có một người có nhu cầu sử dụng đất.

– Việc giao đất, cho thuê đất đối với các thửa đất nhỏ hẹp cho người sử dụng đất liền kề được thực hiện sau khi Ủy ban nhân dân các cấp đã tổ chức rà soát, công bố công khai và lấy ý kiến của người dân nơi có đất.

– Việc giao đất, cho thuê đất đối với các thửa đất nhỏ hẹp căn cứ vào đơn đề nghị giao đất, cho thuê đất của người sử dụng liền kề và phải được thực hiện công khai, minh bạch và dân chủ.

– Sau khi được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, người sử dụng đất liền kề phải thực hiện thủ tục hợp thửa đất theo quy định;

– Bảo đảm các quyền sử dụng hạn chế đối với thửa đất liền kề theo quy định của pháp luật về đất đai, pháp luật về dân sự; không phát sinh tranh chấp, khiếu kiện về đất đai.

dat dau thua duoi theo

3. Hình thức Nhà nước giao đất, cho thuê đất

– Thông qua đấu giá quyền sử dụng đất: Áp dụng đối với trường hợp có từ hai người sử dụng đất liền kề trở lên có nhu cầu sử dụng thửa đất nhỏ hẹp.

Đối với trường hợp này cần phải tham gia thủ tục đấu giá theo quy định.

– Không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất: Áp dụng đối với các trường hợp chỉ có một người có nhu cầu sử dụng đất.

Như vậy, nếu chỉ có một người có nhu cầu sử dụng đất đối với thửa đất nhỏ hẹp thì người có nhu cầu phải chuẩn bị đơn xin giao đất, cho thuê đất.

Lưu ý: Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quy định chi tiết việc rà soát, công bố công khai danh mục các thửa đất nhỏ hẹp do Nhà nước trực tiếp quản lý, việc lấy ý kiến người dân và công khai việc giao đất, cho thuê đất đối với các thửa đất nhỏ hẹp tại địa phương để sử dụng vào mục đích công cộng hoặc giao, cho thuê cho người sử dụng đất liền kề.

4. Thủ tục xin giao đất; đấu giá quyền sử dụng đất

* Thủ tục xin giao đất không thông qua đấu giá

Bước 1: Nộp hồ sơ

** Chuẩn bị hồ sơ

Căn cứ khoản 1 Điều 4 Thông tư 30/2014/TT-BTNMT, người xin giao đất chuẩn bị 01 bộ hồ sơ gồm các giấy tờ:

– Đơn xin giao đất, cho thuê đất.

– Trích lục bản đồ địa chính thửa đất hoặc trích đo địa chính thửa đất

(Phòng Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm cung cấp trích lục bản đồ địa chính thửa đất đối với những nơi đã có bản đồ địa chính hoặc thực hiện trích đo địa chính thửa đất theo yêu cầu của người xin giao đất).

** Nộp hồ sơ

– Nếu địa phương đã thành lập bộ phận một cửa thì nộp tại bộ phận một cửa của huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương để chuyển cho Phòng Tài nguyên và Môi trường.

– Nếu chưa thành lập bộ phận một cửa thì nộp trực tiếp tại Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện nơi có đất.

Bước 2: Tiếp nhận và giải quyết

Bước 3: Trả kết quả

Sau khi có quyết định giao đất Phòng Tài nguyên và Môi trường tổ chức giao đất trên thực địa và trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người được giao đất.

Thời hạn giải quyết: Không quá 20 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ (không kể thời gian giải phóng mặt bằng, thời gian thực hiện nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất).

Không quá 30 ngày đối với các xã miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn.

* Thủ tục đấu giá quyền sử dụng đất

Xem chi tiết: Thủ tục đấu giá quyền sử dụng đất

Trên đây là cách để được sử dụng đất đầu thừa đuôi thẹo, nếu có vướng mắc hãy gọi đến tổng đài 1900.6192 để được giải đáp.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *