Bình Thuận xem xét thu hồi hơn 1.500 ha đất thực hiện 50 dự án vào năm 2023

Theo báo cáo của Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) tỉnh Bình Thuận, địa phương đang xem xét thu hồi hơn 1.500 ha đất thực hiện 50 dự án trong năm 2023.

Bình Thuận xem xét thu hồi hơn 1.500 ha đất thực hiện 50 dự án vào năm 2023
Sở TN&MT tỉnh Bình Thuận đề xuất hủy bỏ đối với 6 dự án do không có khả năng thực hiện, và xem xét thu hồi 1.500 ha đất thực hiện 50 dự án vào năm 2023.

Vừa qua, UBND tỉnh Bình Thuận đã có phiên họp để nghe báo cáo Danh mục dự án chuyển mục đích sử dụng đất lúa, đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng và Danh mục dự án thuộc trường hợp Nhà nước thu hồi đất để thực hiện trong năm 2023.

Phiên họp dưới sự chủ trì của ông Phan Văn Đăng – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bình Thuận, cùng với sự tham gia của ông Nguyễn Minh – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận và các Ủy viên UBND tỉnh, cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan.

Nội dung phiên họp, Sở TN&MT đã báo cáo kết quả tổng hợp danh mục các dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng và danh mục dự án thuộc trường hợp Nhà nước thu hồi đất năm 2023 cấp huyện.

Trên cơ sở nội dung đề xuất của cấp huyện và kết quả tổng hợp, đối với danh mục chuyển mục đích sử dụng đất sau 03 năm chưa thực hiện, Sở TN&MT đề xuất hủy bỏ đối với 06 dự án do không có khả năng thực hiện.

Đồng thời, cho phép chuyển tiếp thực hiện đối với 36 dự án để tiếp tục thực hiện các thủ tục về đất đai vì các dự án này Trung tâm phát triển quỹ đất cấp huyện đã kiểm kê hiện trạng, thông báo thu hồi đất, đã bố trí được kinh phí thực hiện.

Đối với danh mục các dự án thuộc trường hợp Nhà nước thu hồi đất sau 3 năm chưa thực hiện, đề xuất hủy bỏ đối với 12 dự án do không có vốn, không có khả năng thực hiện; cho phép chuyển tiếp thực hiện đối với 99 dự án.

du-an-2-1666859465.jpg

Cuối tháng 10, Sở TN&MT tỉnh Bình Thuận cho biết đã công bố công khai danh sách 43 dự án có vi phạm tiến độ sử dụng đất trên địa bàn tỉnh với mức độ chậm từ 3-15 năm.

Về danh mục các dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ thực hiện năm 2023, Sở TN&MT kiến nghị UBND tỉnh thống nhất danh mục có 17 dự án chuyển mục đích sử dụng đất, trong đó có 12 dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa với diện tích 22,88 ha và 05 dự án chuyển mục đích sử dụng đất rừng phòng hộ với diện tích 15,27 ha để thực hiện năm 2023.

Riêng danh mục các dự án thuộc trường hợp Nhà nước thu hồi đất thực hiện năm 2023, Sở đề nghị UBND tỉnh thống nhất danh mục có 50 dự án với diện tích 1.519 ha thuộc trường hợp Nhà nước thu hồi đất để thực hiện năm 2023.

Với những đề xuất của Sở TN&MT, ông Phan Văn Đăng – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh thống nhất với những đề xuất tại cuộc họp. Đồng thời, Sở TN&MT được giao phối hợp với các sở ngành liên quan sớm hoàn chỉnh báo cáo trình UBND tỉnh.

Trước đó, vào cuối tháng 10, Sở TN&MT tỉnh Bình Thuận cho biết đã công bố công khai danh sách 43 dự án có vi phạm tiến độ sử dụng đất trên địa bàn dự án tại TP.Phan Thiết, thị xã La Gi và các huyện Hàm Thuận Nam, Bắc Bình, Tuy Phong với mức độ chậm từ 3-15 năm.

Cụ thể, TP.Phan Thiết có 13 dự án quy mô hơn 144 ha; Thị xã La Gi có 8 dự án quy mô hơn 221 ha; Huyện Hàm Thuận Nam có 10 dự án quy mô 112 ha; Huyện Bắc Bình có 8 dự án quy mô gần 129 ha; Huyện Tuy Phong có 5 dự án hơn 38 ha.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *