Dự thảo Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi): HoREA đề nghị đưa loạt loại hình có chức năng lưu trú vào luật

Ngoài Condotel và Officetel, HoREA đề nghị bổ sung loại sản phẩm “công trình xây dựng không phải là nhà ở có công năng phục vụ mục đích lưu trú” vào dự thảo Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi).

Dự thảo Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi): HoREA đề nghị đưa loạt loại hình có chức năng lưu trú vào luật

Hiệp hội Bất động sản TPHCM (HoREA) vừa có văn bản gửi Thủ tướng Chính phủ, Bộ Xây dựng, Bộ Tư pháp góp ý một số quy định của Dự thảo Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi).

Trong đó, Hiệp hội đề nghị bổ sung loại sản phẩm “công trình xây dựng không phải là nhà ở có công năng phục vụ mục đích lưu trú” vào điểm b khoản 1 Dự thảo Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) quy định “Hợp đồng mua bán, thuê mua căn hộ du lịch, căn hộ văn phòng kết hợp lưu trú” để bảo đảm “phạm vi điều chỉnh” của luật.

Ông Lê Hoàng Châu – Chủ tịch HoREA cho biết, Điều 45 Dự thảo Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) quy định “Hợp đồng trong kinh doanh bất động sản”, tại điểm b khoản 1 quy định:“b) Hợp đồng mua bán, thuê mua căn hộ du lịch, căn hộ văn phòng kết hợp lưu trú” chỉ điều chỉnh 2 đối tượng là “căn hộ du lịch” (Condotel) và “căn hộ văn phòng kết hợp lưu trú” (Officetel) theo cách “liệt kê” nên đã không khái quát hoá “phạm vi điều chỉnh” của luật, nên chưa bao gồm loại hình “căn hộ dịch vụ” đã tồn tại từ lâu, hoặc “cửa hàng kết hợp lưu trú (Shophouse)” trong toà nhà chung cư hỗn hợp, toà nhà Condotel và có thể trong tương lai gần sẽ có loại hình “căn hộ trải nghiệm nông nghiệp (farmstay)” trong toà nhà cao tầng (hiện nay mới chỉ có “farmstay” dạng nhà riêng lẻ), nên chưa bảo đảm “phạm vi điều chỉnh” của luật.

Cũng theo ông Châu, Điểm b khoản 1 Điều 45 Dự thảo Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) chưa thật đồng bộ, thống nhất với khoản 2 Điều 6 Dự thảo Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) quy định “các loại bất động sản đưa vào kinh doanh” trong đó có “2. Công trình xây dựng có sẵn và công trình xây dựng hình thành trong tương lai có công năng phục vụ mục đích sản xuất, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, du lịch, lưu trú” có tính khái quát cao hơn.

Hiệp hội nhận thấy, nên sử dụng khái niệm “công trình xây dựng không phải là nhà ở có công năng phục vụ mục đích lưu trú” để bổ sung thêm vào điểm b khoản 1 Điều 45 Dự thảo Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi).

Do đó, Hiệp hội đề nghị sửa đổi, bổ sung điểm b khoản 1 Điều 45 Dự thảo Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi), như sau: “b) Hợp đồng mua bán, thuê mua căn hộ du lịch, căn hộ văn phòng kết hợp lưu trú hoặc công trình xây dựng không phải là nhà ở có công năng phục vụ mục đích lưu trú”.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *