Hà Nội lên kế hoạch hơn 5.200 tỉ đồng phát triển nhà phục vụ tái định cư

Hà Nội lên kế hoạch hơn 5.200 tỉ đồng phát triển nhà phục vụ tái định cư, bố trí chỗ ở tạm thời cho các chủ sở hữu, người sử dụng nhà chung cư trong giai đoạn 2021-2025 trong bối cảnh công tác này vẫn còn nhiều bất cập đặt ra trong thời gian qua.

Hà Nội lên kế hoạch hơn 5.200 tỉ đồng phát triển nhà phục vụ tái định cư
Tòa nhà TĐC phố Tân Mai (Hoàng Mai) không có người đến ở, xung quanh trở thành nơi tập kết rác thải. (Ảnh: Doãn Thành).

Kế hoạch cần hơn 5200 tỷ đồng

UBND TP. Hà Nội vừa có Quyết định số 4962/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch phát triển nhà ở phục vụ tái định cư, bố trí chỗ ở tạm thời cho các chủ sở hữu, người sử dụng nhà chung cư trong thời gian thực hiện dự án đầu tư cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2025.

Theo kế hoạch, UBND TP. Hà Nội xác định giai đoạn 2021-2025, tổng nhu cầu tái định cư để thực hiện dự án đầu tư cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư trên địa bàn Thủ đô là khoảng 16.186 căn, tương đương khoảng 1.294.880m2 sàn nhà ở.

Ngoài ra, cần khoảng 1.200 căn hộ, tương đương 91.200m2 sàn dự kiến phục vụ nhu cầu bố trí chỗ ở tạm thời cho các chủ sở hữu, người sử dụng nhà chung cư trong thời gian thực hiện dự án cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ.

Tuy nhiên, UBND thành phố dự kiến giảm trừ 558 căn (khoảng 44.640m2 sàn nhà ở) tại các quỹ nhà đã hoàn thành, chưa bố trí tái định cư và dự kiến khoảng 60% người dân nhận hỗ trợ tái định cư bằng tiền để tự lo chỗ ở (khoảng 9.711 căn, tương đương khoảng 776.880m2 sàn).

Vì vậy, chỉ tiêu phát triển nhà ở tái định, bố trí chỗ ở tạm thời cho các chủ sở hữu, người sử dụng nhà chung cư trong giai đoạn thực hiện dự án đầu tư cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư giai đoạn 2021-2025 chỉ còn là 7.117 căn, tương đương khoảng 564.560m2 sàn nhà ở.

Về khả năng đáp ứng, UBND thành phố cho biết, hiện có 15 dự án đầu tư xây dựng phát triển nhà ở tái định cư giai đoạn 2021-2025 đang triển khai, có khả năng hoàn thành với 5.219 căn, tương đương khoảng 418.000m2 sàn.

Như vậy, nhu cầu tái định cư, chỗ ở tạm thời của thành phố cần đầu tư xây dựng mới là 1.898 căn, tương đương khoảng 151.840m2 sàn.

Do đó, trong giai đoạn 2021-2025, nếu đầu tư mới 3 dự án tại các khu đất đã hoàn thành giải phóng mặt bằng tại Hoàng Mai, Đông Anh với khoảng 1.712 căn (tương đương 137.000m2 sàn) sẽ cơ bản đáp ứng nhu cầu tái định cư của thành phố giai đoạn 2021-2025.

Để hoàn thành kế hoạch, UBND thành phố xác định tập trung hoàn thành 15 dự án đầu tư xây dựng nhà ở tái định cư đang triển khai có khả năng hoàn thành trong giai đoạn 2021-2025; đôn đốc, rà soát việc tiếp tục triển khai 6 dự án đầu tư dự kiến hoàn thành sau năm 2025 với khoảng 400.200m2 sàn nhà ở.

Đồng thời, UBND thành phố bố trí vốn ngân sách để mua lại một số quỹ nhà ở thương mại phục vụ tái định cư theo phương thức đặt hàng và hoàn trả kinh doanh xây dựng tại một số dự án đầu tư xây dựng nhà ở theo phương thức đặt hàng có quỹ nhà tái định cư phải bàn giao cho thành phố.

Bên cạnh đó, UBND thành phố đầu tư xây dựng mới 4 dự án với tổng diện tích đất khoảng 5,4ha với 3.617 căn hộ, tương đương 289.360m2 sàn nhà ở; trong đó có 3 dự án dự kiến hoàn thành trong giai đoạn 2021-2025.

Về nhu cầu vốn, UBND thành phố dự kiến cần khoảng 5.251,8 tỉ đồng để hoàn thành phát triển nhà ở phục vụ tái định cư, bố trí chỗ ở tạm thời cho các chủ sở hữu, người sử dụng nhà chung cư trong thời gian thực hiện dự án.

Còn nhiều bất cập đặt ra

Trước khi Hà Nội lên kế hoạch cần hơn 5200 tỷ đồng để phát triển nhà ở tái định cư giai đoạn 2021-2025, công tác phát triển nhà ở tái định cư trên địa bàn đã cho thấy nhiều bất cập, hạn chế.

tdc.png

Vừa qua, UBND TP. Hà Nội đã ban hành Kế hoạch số 309/KH-UBND về việc khắc phục tồn tại, hạn chế trong công tác quản lý, vận hành, sử dụng nhà chung cư tái định cư trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Theo đó, hiện nay, trên địa bàn Thành phố có 199 tòa chung cư tái định cư đã hoàn thành đưa vào sư dụng; trong đó Công ty TNHH MTV Quản lý và Phát triển nhà Hà Nội được giao quản lý 149 tòa (12 tòa thuộc quỹ nhà 30%), Tổng Công ty đầu tư phát triển nhà Hà Nội quản lý 20 tòa, Ban quản lý các công trình nhà ở và công sở quan lý 30 tòa.

Cũng tại Kế hoạch trên, UBND TP. Hà Nội đã chỉ ra một số tồn tại, hạn chế trong công tác quản lý, sử dụng quỹ nhà tái định cư và diện tích kinh doanh dịch vụ tại các nhà tái định cư trên địa bàn.

Cụ thể, công tác quản lý vận hành, sử dụng đối vói quỹ nhà tái định cư còn nhiều hạn chế, tồn tại như việc thành lập Ban quản trị nhà chung cư còn chậm, đến nay mới đạt được 113/199 tòa chung cư; công tác bàn giao kinh phí 2%, bàn giao hồ sơ, bàn giao diện tích chung riêng, nhà sinh hoạt cộng đồng, hệ thống trang thiết bị của tòa nhà tái định cư, công tác quản lý vận hành nhà chung cư… của các đơn vị được giao quản lý quỹ nhà cho các Ban quản trị còn chậm và đạt tỷ lệ thấp; nhiều Ban quản trị đã được thành lập nhưng lại không tiếp nhận công tác quản lý vận hành của tòa nhà, không lựa chọn và không ký hợp tác với các đơn vị quản lý vận hành để quản lý vận hành tòa nhà.

Bên cạnh đó, theo UBND TP. Hà Nội, công tác bảo trì sửa chữa đối với nhà tái định cư của các đơn vị quản lý vận hành còn chậm so với kế hoạch được giao và chưa đáp ứng yêu cầu, gây bức xúc cho cư dân ở tại các nhà tái định cư.

Cũng theo UBND TP. Hà Nội, có nhiều căn hộ tái định cư dù đã bố trí cho các dự án chưa đưa vào sử dụng nhưng lại không thể điều chuyển cho dự án khác do các chủ đầu tư thực hiện dự án GPMB chưa kết thúc để trả lại quỹ nhà. Còn nhiều căn hộ đã có Quyết định bán nhà nhưng các hộ dân chưa thanh toán tiền mua nhà và nhận nhà.

Đáng chú ý, UBND TP. Hà Nội cho biết hiện nay còn đến 223 căn hộ vi phạm do các cán bộ thuộc Xí nghiệp quản lý khai thác dịch vụ đô thị tự ý cho vào ở khi các hộ gia đình chứ ký hợp đồng, chưa nộp tiền mua nhà.

Cũng trong Kế hoạch nói trên, trong phần các giải pháp, UBND TP. Hà Nội cũng đã giao Công an Thành phố chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức điều tra, khởi tố, trúy cứu trách nhiệm đối với các chủ thể có hành vi vi phạm nghiêm trọng trong quản lý, sử dụng tài sản là các căn hộ tái định cư và diện tích kinh doanh dịch vụ tại các nhà chung cư tái định cư theo quy định.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *