Hoạt động tài chính “cứu thua” cho CTCP Lizen (LCG) trong quý 3/2022

Với hoạt động kinh doanh cốt lõi lỗ, doanh thu tài chính đã “cứu thua” cho CTCP Lizen (LCG) khi đạt con số 43 tỷ đồng trong quý 3/2022, góp phần giúp lợi nhuận sau thuế của công ty ở mức 30,9 tỷ đồng trong quý 3/2022.

Trong quý 3/2022, Công ty cổ phần Lizen (Licogi 16,HOSE:LCG) ghi nhận doanh thu đạt 181,4 tỷ đồng, giảm 47,6% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế đạt 30,9 tỷ đồng, tăng nhẹ 2,6% so với cùng kỳ. Trong đó, biên lợi nhuận gộp giảm mạnh từ 23,2% về còn 12,8%.

Trong kỳ, lợi nhuận gộp của Lizen giảm 57,2 tỷ đồng về 23,2 tỷ đồng, tương ứng 71,1% so với cùng kỳ năm 2021; doanh thu tài chính từ 1,2 tỷ đồng lên mức 43 tỷ đồng, tăng gấp 35,8 lần; chi phí tài chính giảm 47,3%, tương ứng giảm 12,6 tỷ đồng về 14 tỷ đồng; chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 16,3%, tương ứng giảm 2,8 tỷ đồng về 14,2 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể.

Xét về hoạt động kinh doanh cốt lõi trong quý 3, Lizen ghi nhận lỗ 5 tỷ đồng so với cùng kỳ lãi 36,8 tỷ đồng, tức giảm 41,8 tỷ đồng. Khi hoạt động kinh doanh cốt lõi âm, Công ty chỉ thoát lỗ bằng việc ghi nhận doanh thu tài chính tăng đột biến. (doanh thu hoạt động kinh doanh cốt lõi = lợi nhuận gộp – chi phí tài chính – chi phí quản lý doanh nghiệp)

Trong 9 tháng đầu năm, doanh thu tài chính tăng đến 214,4 tỷ đồng lãi chuyển nhượng khoản đầu tư so với cùng kỳ không ghi nhận. Từ 28/3/2022 đến 29/6/2022, Lizen đã hoàn tất việc chuyển nhượng 72% vốn cổ phần CTCP Đầu tư Năng lượng Tái tạo Licogi 16 Ninh Thuận cho các đối tác và thay đổi mối quan hệ với công ty này từ Công ty con sang Công ty liên kết.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, doanh thu của công ty giảm 53,6% so với cùng kỳ đạt 764,7 tỷ đồng đi kèm với lợi nhuận sau thuế đạt 162,57 tỷ đồng, tăng nhẹ 0,3% so với cùng kỳ năm 2021.

Với kế hoạch năm 2022 phấn đấu doanh thu 2.005 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 250 tỷ đồng thì sau 9 tháng đầu năm, Lizen mới hoàn thành được 38,1% kế hoạch doanh thu và 65% kế hoạch lợi nhuận năm.

Tính tới 30/9/2022, tổng tài sản của Lizen giảm 10,8% so với đầu năm, tương ứng giảm 629,3 tỷ đồng về 5.175,2 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu các khoản phải thu ngắn hạn đạt 2.168,9 tỷ đồng, chiếm 41,9% tổng tài sản; tồn kho tăng 40,7% đạt 1.177,5 tỷ đồng, chiếm 22,8% tổng tài sản; đầu tư tài chính dài hạn đạt 738,1 tỷ đồng, tài sản cố định đạt 551,9 tỷ đồng, …

Vốn chủ sở hữu chỉ chiếm 2.552,7 tỷ đồng, tương ứng tỷ lệ 49,3% tổng tài sản. Trong đó, vốn đầu tư của chủ sở hữu chiếm 1.916,4 tỷ đồng, tăng 9,9% so với thời điểm đầu năm. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tính đến hết ngày 30/9/2022 đạt 380,5 tỷ đồng.

Nợ phải trả của Lizen hiện đang ở mức 2.622,5 tỷ đồng, đáng chú ý nhất là khoản vay nợ và thuê tài chính ngắn hạn tăng từ 228,7 tỷ đồng lên mức 405,8 tỷ đồng, tương ứng tăng tới 177,1 tỷ đồng chỉ trong 9 tháng đầu năm. Đây đều là các khoản vay nợ ngân hàng với 2 khoản vay lớn nhất là: 194,2 tỷ đồng tại Ngân hàng TMCP Tiên Phong – CN HCM; 128,4 tỷ đồng tại Ngân hàng BIDV – CN Sài Gòn.

Xét về dòng tiền, trong 9 tháng đầu năm, dòng tiền kinh doanh chính âm 659,4 tỷ đồng so với cùng kỳ dương 481,8 tỷ đồng. Ngoài ra, dòng tiền đầu tư dương 396,1 tỷ đồng và dòng tiền tài chính dương 123,6 tỷ đồng, chủ yếu tăng vay nợ.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 31/10, cổ phiếu LCG giữ nguyên ở mức giá tham chiếu với giá trị 6.900 đồng/cổ phiếu.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *