Long An sắp có thêm 4 khu công nghiệp gần 23.000 tỷ đồng

Mới đây, tại Lễ tổng kết 25 năm xây dựng và phát triển các khu công nghiệp (KCN) tỉnh, tỉnh Long An đã tiến hành nghi thức trao quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho các dự án tiêu biểu trong năm 2022.

Long An sắp có thêm 4 khu công nghiệp gần 23.000 tỷ đồng

Cụ thể, theo UBND tỉnh Long An, tỉnh trao quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ cho 4 dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh với tổng diện tích 1.770ha, tổng vốn đầu tư là 22.858 tỷ đồng.

Đồng thời, trao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 6 dự án FDI với tổng vốn đầu tư đạt 184,503 triệu USD; trao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 7 dự án trong nước với tổng vốn đầu tư đạt 9.064 tỷ đồng.

Thông tin từ Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh cho biết, đến nay toàn tỉnh có 37 KCN với tổng diện tích quy hoạch là 12.285,48 ha. Từ đầu năm đến nay, trong KCN thu hút đầu tư được 102 dự án mới tăng 23% so với cùng kỳ. Về vốn đầu tư cấp mới và tăng vốn FDI 539,4 triệu USD tăng 30%, vốn đầu tư trong nước 16.544,82 tỷ đồng tăng 59% so cùng kỳ.

Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh Long An, nhằm tạo thuận lợi trong môi trường thu hút đầu tư theo hướng giảm thiểu thời gian, đơn giản hóa về thủ tục hành chính, từ đầu năm đến nay, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh đã giải quyết hồ sơ đúng hẹn 100%, trong đó trước hẹn 90% và nhất là có trên 35% giấy chứng nhận đăng ký đầu tư được cấp trong ngày sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Vừa qua, mặc dù ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19, nhưng thu hút đầu tư vào các KCN ngày càng tăng, việc hình thành và phát triển thêm nhiều KCN đã tạo điều kiện để thu hút lượng lớn vốn đầu tư cho phát triển công nghiệp và kinh tế – xã hội, tạo thêm năng lực sản xuất mới, với nguồn hàng đáp ứng nhu cầu tiêu dùng trong nước và xuất khẩu, đẩy nhanh tốc độ công nghiệp hoá, hiện đại hoá, định hướng phát triển công nghiệp theo quy hoạch, tránh tự phát, phân tán; tiết kiệm đất đai; sử dụng có hiệu quả vốn đầu tư, nâng cao giá trị.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *