Nam Long đã chuyển nhượng xong 25% vốn tại Paragon Đại Phước

Nam Long hiện đang sở hữu 75% vốn của Paragon Đại Phước – chủ đầu tư Khu đô thị Nam Long Đại Phước quy mô hơn 45 ha.

Nam Long đã chuyển nhượng xong 25% vốn tại Paragon Đại Phước

Mới đây, CTCP Đầu tư Nam Long (NLG) cho biết, doanh nghiệp đã hoàn tất thủ tục chuyển nhượng 25% vốn điều lệ của Công ty TNHH Paragon Đại Phước.

Paragon Đại Phước được Nam Long góp vốn thành lập vào năm 2018 nhằm đầu tư Khu đô thị Nam Long Đại Phước (quy mô hơn 45 ha tại Đồng Nai).

Tính đến ngày 30/9/2022, Nam Long sở hữu 100% vốn của doanh nghiệp này. Sau khi hoàn tất chuyển nhượng, cơ cấu cổ đông của Paragon Đại Phước tại thời điểm cuối tháng 12/2022 gồm: CTCP Đầu tư Nam Long (75%), CTCP Đầu tư Thái Bình (21,6%) và Công ty TNHH Đầu tư Tân Hiệp (3,4%). Doanh nghiệp này hiện có vốn điều lệ gần 1.678 tỷ đồng.

Trong báo cáo cập nhật về CTCP Đầu tư Nam Long (mã : NLG), Chứng khoán KIS Việt Nam (KISV) cho biết, cuộc họp gặp gỡ nhà đầu tư/chuyên gia phân tích của Nam Long mới đây tập trung chủ yếu vào đánh giá tình hình tài chính, kế hoạch năm 2022 và doanh số hợp đồng của công ty.

Cụ thể, Nam Long đã điều chỉnh giảm kế hoạch doanh số hợp đồng năm 2022 từ 23.300 tỷ đồng xuống còn 12.300 tỷ đồng. Kết quả kinh doanh năm 2022 dự báo có thể đạt 6.000 tỷ đồng doanh thu và lợi nhuận ròng 905 tỷ đồng, giảm so với kế hoạch 7.151 tỷ đồng doanh thu và 1.206 tỷ đồng lãi ròng tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2022.

Bên cạnh đó, Ban lãnh đạo công ty cho rằng vì hoàn thiện khung pháp lý chậm hơn dự kiến và sự thiếu hỗ trợ các khoản cho vay mua nhà, đặc biệt là các dự án Nam Long Cần Thơ (80 ha), Izumi City đã làm giảm mục tiêu kinh doanh của doanh nghiệp.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *