NHNN bơm hơn 50.200 tỷ ra thị trường kể từ đầu tháng 11, lãi suất liên ngân hàng giảm ở kỳ hạn ngắn

Kể từ đầu tháng 11 đến ngày 8/11, Ngân hàng Nhà nước đã bơm ròng 50.243 tỷ đồng ra thị trường.

Ảnh minh hoạ.

Ngày 8/11, Ngân hàng Nhà nước bơm qua thị trường mở hơn 8.746 tỷ đồng. 8 thành viên đã trúng thầu với lãi suất 6%/năm, kỳ hạn 14 ngày. .

Đây là ngày thứ 6 liên tiếp kể từ 1/8/2022, Ngân hàng Nhà nước bơm tiền ra thị trường tổng cộng hơn 60.243 tỷ đồng.

Trong đó, chỉ có 1 phiên duy nhất vào ngày 1/11, Ngân hàng Nhà nước hút về gần 10.000 tỷ đồng.

Như vậy, kể từ đầu tháng 11 đến ngày 8/11, Ngân hàng Nhà nước đã bơm ròng 50.243 tỷ đồng ra thị trường

Từ ngày 1-8/11/2022, Ngân hàng Nhà nước bơm tổng cộng 50.243 tỷ đồng ra thị trường (trong 6 ngày 1/11; 2/11; 3/11; 4/11; 7/11 và 8/11) và chỉ hút về gần 10.000 tỷ đồng (trong ngày 1/11).

Cùng với động thái bơm ròng hơn 50.200 tỷ đồng ra thị trường của Ngân hàng Nhà nước, lãi suất giao dịch giữa các nhà băng đã có dấu hiệu giảm xuống.

Cụ thể, lãi suất liên ngân hàng ngày 8/11 ở kỳ hạn qua đêm giảm 0,56% so với ngày trước đó, xuống còn 5,52%/năm; lãi suất 1 tuần giảm 0,4%, xuống còn 6,52%/năm; 2 tuần giảm 0,12%, còn 7,15%/năm.

Tuy nhiên, ở những kỳ hạn dài trên 1 tháng, lãi suất tăng nhẹ. Cụ thể, lãi suất 1 tháng lên 7,78%/năm, 2 tháng lên 8,02%/năm, 3 tháng lên 8,08%/năm, 6 tháng lên 8,2%/năm, 9 tháng lên 8,33%/năm và 12 tháng lên 8,55%/năm.

Lãi suất liên ngân hàng ngày 8/11/2022. Nguồn: Ngân hàng Nhà nước

Cập nhật Ngân hàng Nhà nước về diễn biến lãi suất của các ngân hàng trong tháng 9/2022 cho biết, lãi suất tiền gửi bằng VND bình quân của ngân hàng thương mại (NHTM) trong nước ở mức 0,1-0,2%/năm đối với tiền gửi không kỳ hạn và có kỳ hạn dưới 1 tháng; 3,5-4,0%/năm đối với tiền gửi có kỳ hạn từ 1 tháng đến dưới 6 tháng; 5,2- 6,2%/năm đối với tiền gửi có kỳ hạn từ 6 tháng đến 12 tháng; 5,5-6,7%/năm đối với tiền gửi có kỳ hạn từ trên 12 tháng đến 24 tháng và 6,2-6,7%/năm đối với kỳ hạn trên 24 tháng.

Mức lãi suất trong tháng 9 tăng nhẹ so với tháng 8. Theo đó, trong tháng 8, lãi suất tiền gửi bằng VND bình quân của NHTM trong nước ở mức 0,1-0,2%/năm đối với tiền gửi không kỳ hạn và có kỳ hạn dưới 1 tháng; 3,4-3,8%/năm đối với tiền gửi có kỳ hạn từ 1 tháng đến dưới 6 tháng; 5,1%-6,0/năm đối với tiền gửi có kỳ hạn từ 6 tháng đến 12 tháng; 5,5-6,6%/năm đối với tiền gửi có kỳ hạn từ trên 12 tháng đến 24 tháng và 6,3-6,7%/năm đối với kỳ hạn trên 24 tháng.

Lãi suất tiền gửi USD của tổ chức tín dụng (TCTD) trong tháng 9 ở mức 0%/năm đối với tiền gửi của cá nhân và tổ chức.

Trong tháng 9, lãi suất cho vay bình quân của NHTM trong nước đối với các khoản cho vay mới và cũ còn dư nợ ở mức 8,1-9,5%/năm. Lãi suất cho vay ngắn hạn bình quân bằng VND đối với lĩnh vực ưu tiên khoảng 4,4%/năm, thấp hơn mức lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa theo quy định của NHNN (4,5%/năm).

Lãi suất cho vay USD bình quân của NHTM trong nước đối với các khoản cho vay mới và cũ còn dư nợ ở mức 2,9-4,1%/năm đối với ngắn hạn; 5,0-5,4%/năm đối với trung và dài hạn.

Anh Mai

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *