Novaland đạt được thoả thuận hoán đổi cổ phần lấy trái phiếu với nhà đầu tư nước ngoài

Theo thỏa thuận, Dallas Vietnam Gamma Ltd sẽ nhận một phần vốn góp/cổ phần trong hai công ty thành viên của Novaland là Công ty TNHH Đầu tư Địa ốc Thành Nhơn và Công ty cổ phần Đầu tư Tổng hợp Mũi Né để đổi lấy việc hủy bỏ số lượng trái phiếu và chứng quyền tương ứng.

Novaland đạt được thoả thuận hoán đổi cổ phần lấy trái phiếu với nhà đầu tư nước ngoài

Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland; mã NVL) vừa công bố thông tin về việc giao dịch hoán đổi.

Tại thông báo, Novaland cho biết, vào ngày 1/2/2022, Novaland đã thỏa thuận phát hành cho Dallas Vietnam Gamma Ltd một số trái phiếu chuyển đổi và trái phiếu không chuyển đổi cùng chứng quyền mua cổ phần phố thông của công ty.

Là một phần trong kế hoạch tái cơ cấu doanh nghiệp, công ty đã đàm phán và đạt được thỏa thuận với nhà đầu tư về việc giảm số lượng trái phiếu và chứng quyền đang lưu hành thông qua một thỏa thuận hoán đổi.

Theo thỏa thuận này, nhà đầu tư sẽ nhận một phần vốn góp/cổ phần trong hai công ty thành viên của Novaland là Công ty TNHH Đầu tư Địa ốc Thành Nhơn và Công ty cổ phần Đầu tư Tổng hợp Mũi Né để đổi lấy việc hủy bỏ số lượng trái phiếu và chứng quyền tương ứng.

Thông báo nêu rõ: “Các biện pháp bảo đảm liên quan đến trái phiếu và chứng quyền được hủy bỏ sẽ được giải chấp hoàn toàn. Đồng thời, công ty có quyền chia sẻ một số lợi ích từ phần vốn hoán đổi và được quyền chọn mua lại phần vốn hoán đổi khi điều kiện tài chính của công ty cho phép”.

Được biết, đầu tháng 6/2022, Novaland đã phát ra thông báo chào bán thành công 5.543 trái phiếu chuyển đổi và 231 trái phiếu kèm chứng quyền với tổng giá trị 5.774 tỷ đồng cho hai nhà đầu tư nước ngoài.

Cụ thể, Dallas Vietnam Gamma Ltd đã mua vào 4.435 trái phiếu chuyển đổi và 185 trái phiếu kèm chứng quyền; Credit Suisse AG Singapore Branch mua 1.108 trái phiếu chuyển đổi và 46 trái phiếu kèm chứng quyền.

Thông báo của Novaland cho biết, trái phiếu chuyển đổi nói trên có giá bán 1 tỷ đồng, có kỳ hạn 10 năm, lãi suất cố định 10% mỗi năm. Kỳ trả lãi định kỳ 6 tháng 1 lần kể từ ngày phát hành. Giá chuyển đổi ban đầu là 93.960 đồng/cổ phiếu và tỷ lệ chuyển đổi ban đầu là 10.643 (tức 1 trái phiếu được chuyển đổi thành 10.643 cổ phiếu).

Với trái phiếu kèm chứng quyền, giá bán là 1 tỷ đồng, kỳ hạn 10 năm, lãi suất cố định 8%/năm. Các điều khoản kèm theo là nhà đầu tư nắm giữ chứng quyền có thể hiện quyền hoặc có thể yêu cầu tổ chức phát hành mua lại và hủy toàn bộ hoặc một phần chứng quyền tại bất kỳ ngày nào sau khi kết thúc thời hạn 1 năm từ ngày phát hành. Tỷ lệ thực quyền ban đầu là 1:1,31 (tức 1 chứng quyền có quyền mua 1,31 cổ phiếu) và giá thực hiện ban đầu là 76.984 đồng/cổ phiếu và có thể điều chỉnh.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *