Quảng Ninh duyệt giá đất ở 8,3 triệu đồng/m2 tại KĐT của liên danh Vinaconex – Phúc Khánh

UBND tỉnh Quảng Ninh vừa phê duyệt giá đất cụ thể tại dự án Khu đô thị đại lộ Hòa Bình kéo dài tại TP. Móng Cái cho liên danh Vinaconex – Phúc Khánh với giá đất ở được xác định là 8,3 triệu đồng/m2.

Quảng Ninh duyệt giá đất ở 8,3 triệu đồng/m2 tại KĐT của liên danh Vinaconex - Phúc Khánh
Phối cảnh dự án Khu đô thị đại lộ Hòa Bình kéo dài tại TP. Móng Cái. Ảnh:Vinaconex

Theo đó, UBND tỉnh Quảng Ninh mới đây ban hành Quyết định số 3819/QĐ-UBND phê duyệt giá đất cụ thể làm căn cứ tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất trả tiền một lần khi chuyển mục đích sử dụng đất, giao đất, cho thuê đất (đợt 1) cho Liên danh Tổng công ty cổ phần xuất nhập khẩu và xây dựng Việt Nam (Vinaconex) và Công ty cổ phần phát triển đầu tư Phúc Khánh Việt Nam để thực hiện dự án Khu đô thị đại lộ Hòa Bình kéo dài tại phường Hải Hòa, thành phố Móng Cái.

Cụ thể, tại Quyết định trên, UBND tỉnh Quảng Ninh xác định giá trị quyền sử dụng đất đối với diện tích 71.358,4 m2 đất ở thuộc dự án là hơn 594,2 tỷ đồng, tức hơn 8,3 triệu đồng/m2 đất ở tại dự án.

Giá trị tiền thuê đất đối với diện tích 27.203 m2 đất thương mại dịch vụ thuộc dự án, thuê đất trả tiền 01 lần với thời hạn 50 năm là hơn 27,9 tỷ đồng, tức hơn 102,4 nghìn đồng/m2.

Cũng theo UBND tỉnh Quảng Ninh, điều kiện ràng buộc kèm theo giá đất cụ thể nêu trên là Chủ đầu tư dự án phải thực hiện đầu tư xây dựng dự án theo đúng quy hoạch; tiến độ đầu tư, chủ trương đầu tư; cơ cấu, ranh giới diện tích đất giao,… do cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

Trường hợp có sự thay đổi hoặc thực hiện không đúng quy hoạch; tiến độ đầu tư, chủ trương đầu tư; cơ cấu, ranh giới diện tích đất giao; doanh thu, chi phí (thực tế khác với phương án đã tính toán trong phương án giá),… so với hồ sơ sử dụng để tính toán trong phương án giá đất nêu trên dẫn đến làm tăng giá đất (tiền sử dụng đất, tiền thuê đất) phải nộp Ngân sách nhà nước so với phương án đã tính toán nêu trên thì phải tính toán bổ sung giá đất gồm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất của dự án và Chủ đầu tư dự án có trách nhiệm nộp phần tiền chênh lệch này vào Ngân sách nhà nước.

Trong trường hợp làm giảm giá đất gồm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất so với phương án đã tính toán nêu trên thì Chủ đầu tư dự án tự hạch toán.

Về chi phí phát triển dự án, UBND Quảng Ninh cũng đặt điều kiện nếu thấp hơn phương án được sử dụng để tính toán giá đất tại Quyết định 3819/QĐ-UBND thì liên danh chủ đầu tư phải nộp bù. Trường hợp nếu cao hơn thì Chủ đầu tư dự án tự hạch toán.

Bên cạnh một số điều kiện nêu trên, liên quan đến trường hợp giá đất cụ thể tại dự án Khu đô thị đại lộ Hòa Bình kéo dài tại phường Hải Hòa, thành phố Móng Cái của liên danh Vinaconex – Phúc Khánh đã được xác định có thay đổi sau kiểm tra, giám sát, thanh tra,… tại Quyết định 3819, UBND tỉnh Quảng Ninh cũng đã giao các Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Du Lịch, Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh, ủy ban nhân dân thành phố Móng Cái và các cơ quan liên quan căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao, quy định của pháp luật Đất đai 2013 về định giá đất, chỉ đạo của UBND tỉnh về điều kiện ràng buộc áp dụng giá đất để thường xuyên thực hiện việc kiểm tra, rà soát phương án giá đất của dự án đến khỉ dự án quyết toán hoàn thành.

Theo đó, nếu qua rà soát cho thấy giá đất tăng lên thì chủ đầu tư phải nộp bổ sung, nếu giá đất đã xác định thấp hơn thì chủ đầu tư tự hạch toán.

Về dự án Khu đô thị đại lộ Hòa Bình kéo dài, theo giới thiệu của Vinaconex, dự án có diện tích đất nghiên cứu là 488.004,8 m2, trong đó đất ở là 113.946,9 m2 gồm: 248 căn liên kề, 252 căn shophouse, 137 căn biệt thự, đất thương mại dịch vụ là 41.266,5 m2, chiều cao tầng từ 3-24 tầng, đất giao thông, hạ tầng kỹ thuật, đất khác là 332.791,4 m2. Tổng mức đầu tư của dự án là khoảng 2.256 tỷ đồng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *